add_filter( 'pll_rel_hreflang_attributes', function( $hreflangs ) { $hreflangs['x-default'] = $hreflangs['fi']; return $hreflangs; } );

Kilpailusäännöt

2021

Kilpailusäännöt 2021

KILPAILUAJANKOHTA JA -PAIKKA

 • Kilpailuajankohta on 27.-29.8.2021
 • Kilpailualueena on Vanajaveden yhtenäislupa-alue. Kisa-alueen näkee Navionics Web Appistä, zoomaa riittävästi, jotta näet rajat (oranssi katkoviiva) ohessa.
 • Kilpailukeskuksena toimii Petäys Resort.
 • Perjantaina ja lauantaina kisa-aika on 10.00-17.00 ja sunnuntaina kisa-aika on 9.00-17.00.

KILPAILUKALAT

 • Kilpailukaloina ovat hauki, kuha ja ahven.
 • Kilpailukalojen alamitat ovat hauki 60 cm, kuha 45 cm, ahven 30 cm
 • Kilpailussa vapautetaan kaikki kalat. Käsiin kuolleesta ja huonokuntoisesta kalasta (joka ei todennäköisesti selviä), on ilmoitettava välittömästi tulospalveluun. Vapautussääntö koskee myös niitä kaloja, jotka eivät ole ns. kilpailuun hyväksyttäviä kilpailukaloja.

KILPAILUMUOTO

 • Jokaisena päivänä kisatiimien on saatava mahdollisimman pitkät yksi (1 kpl) hauki (alamitta 60 cm), kaksi (2 kpl) kuhaa (alamitta 45 cm) ja kolme (3 kpl) ahventa (alamitta 30 cm)
 • Kahden ensimmäisen kilpailupäivän yhteenlaskettu tulos (sijoituspisteet) ratkaisevat pääsyn sunnuntain finaaliin, johon pääsee 10 parasta joukkuetta.
 • Tasatuloksen sattuessa verrataan pisimipiä kaloja seuraavassa järjestyksessä 1. pisin ahven, 2. pisin hauki, 3. pisin kuha
 • Kalastusmuotoina sallitaan kaikki aktiivikalastusmuodot, joissa käytetään vapaa
 • Käytössä saa olla 1 vapa/kalastaja. Vetouistelussa, telineessä oleva vapa, jossa on viehe vedessä, lasketaan käytössä olevaksi vavaksi.
 • Kalastaessa saa käyttää pelkästään yhtä viehettä, jossa koukkujen tulee olla kiinni. Veturina saa käyttää koukutonta viehettä tai muuta vastaavaa koukutonta syvääjää. Veneessä saa olla rajoittamaton määrä vapoja ja vieheitä.
 • Luonnon syöttien käyttö on kielletty, kaikkien vieheiden on oltava keinotekoisia, lukuunottamatta sulkia ja karvoja.

JOUKKUEET

 • Joukkueen käyttämässä veneessä on 2 kilpailijaa, joista toinen on kapteeni. Kapteenin on oltava yli 18-vuotias ja kisaajan on oltava vähintään 16-vuotias (jolla on vanhemman lupa osallistua)
 • Jokaisella kilpailijalla on oltava maksettuna kalastonhoitomaksu
 • Kilpailuun otetaan mukaan 50 venekuntaa. Järjestäjällä on kuitenkin oikeus lisätä kilpailijamäärää kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyökumppaneiden osallistumisen mahdollistamiseksi.

VENEEN LASKU

 • Veneenlaskupaikoilla on huomioitava muut käyttäjät
 • Traileri ja auto on pysäköitävä niille osoitetuille paikoille
 • Veneiden laskussa ja nostossa on mahdollisesti paikalla kisaorganisaation henkilökuntaa

LAKISÄÄTEISET TURVALLISUUSVÄLINEET JA OHJEET SEKÄ KISAJÄRJESTÄJÄN LISÄOHJEET

 • Ennen vesille lähtöä jokaisen kapteenin on tarkistettava veneen merikelpoisuus.
 • Kaikissa veneissä on oltava vähintään:
  • Airo, mela tai ankkuri köysineen
  • Tyhjennysväline
  • Hyväksytyt pelastusliivit jokaiselle veneessä olevalle.
  • Hyväksytty sammutin kaikissa sisä- ja perämoottoriveneissä, joiden koneteho on yli 25 kW tai jos veneessä on liekillä toimiva polttolaite
  • Ensiapulaukku
  • Navigointia varten mukana tulee olla merikartta. Merikarttana hyväksytään plotterin kartta.
 • Polttoaineen määrä on tarkistettava aina ennen lähtöä ja sitä on jäätävä myös reserviin.
 • Kilpailuorganisaatiolla on oikeus tulla tarkistamaan vene ja veneen laatikot, jne. ennen kilpailua
 • Kilpailussa noudatetaan vesiliikenteen ammattikäyttöön määrättyä alkoholirajaa 0,5 promillea. Veneiden ollessa vesillä sekä ennen lähtöä ja maalilinjan ylityksen jälkeen 10 minuuttia, voidaan veneen kuljettaja puhalluttaa. Promilleraja on 0,5, jonka ylittämisen maksimirangaistus on kilpailusta erottaminen ja porttikielto tapahtumaan. Lisäksi Poliisi on tietoinen kisasta ja saattaa partioida alueella.
 • Lisäksi jokaisella kilpailijalla on päällä pelastus/paukkuliivit, kun venettä siirretään pääkoneen voimalla.

REKISTERÖITYMINEN

Torstaina 26.8. jokaisen venekunnan on oltava kisapaikalla ja on rekisteröidyttävä kisatoimistoon veneen laskun jälkeen. Rekisteröityminen alkaa klo 16.00 ja päättyy klo 20.00, johon mennessä jokaisen venekunnan on oltava kisapaikalla.

KAPTEENIKOKOUKSET

 • Kapteenikokous pidetään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitetussa paikassa klo 20.30. 
 • Lisäksi pidetään päiväkohtainen lyhyt kapteenikokous kunakin kilpailupäivänä aamulla klo 7.30 – 8.15, ellei toisin ilmoiteta kapteenien WhatsApp-ryhmässä
 • Kapteenin on osallistuttava joka päivä kapteenikokoukseen, sillä muuten tiimillä ei ole oikeutta osallistua kilpailuun. 
 • Kisan osallistumiseen oikeuttavat kilpailupäivän mittalauta sekä kyseisen päivän kisapassi jaetaan kapteenikokouksessa

KILPAILUPÄIVÄN ALOITUS JA LOPETUS

 • Veneiden moottorissa on oltava molemmin puolin kisajärjestäjän antama kilpailijanumero selkeästi näkyvillä tai perämoottorittomassa veneessä muussa selkeässä paikassa.
 • Jokaisen veneen kalasumput ja laatikot tarkistetaan ennen lähtöpaikalle siirtymistä. Puutteista ja/tai vilpistä seuraa rangaistus. BoatCheck-aika ilmoitetaan kapteeneille ennalta ja tällöin on veneellä oltava jommankumman kilpailijan.
 • Kilpailuaika on perjantaina ja lauantaina 10.00 – 17.00, sunnuntaina 9.00-17.00
 • Veneet siirtyvät lähtöalueelle Vanajanselän puolelle valvontaveneen perässä. Kilpailu alkaa yhteislähtönä äänimerkistä.
 • Veneiden on oltava viimeistään 17.30 maalilinjalla. Maalilinja on ylitettävä siten, että joukkueen kilpailunumero on tunnistettavissa joko tuomariveneestä tai maalta käsin.
 • Joka päivä maaliin tulon jälkeen on jokaisen joukkueen ilmoittauduttava kisatoimistoon ja palautettava mittalauta.

KALOJEN MITTAAMINEN JA KÄSITTELY

 • Kilpailukalojen alamitat ovat hauki 60 cm, kuha 45 cm, ahven 30 cm
 • Kalat on viipymättä mitattava ja kuvattava heti pyytämisen jälkeen ja kuvattu kala on raportoitava viipymättä tulospalveluun.
 • Haavissa/veneessä saa olla yhtä aikaa enintään kaksi kalaa. Kalastus on keskeytettävä kunnes toinen, tai molemmat on vapautettu.
 • Kalat mitataan NFG:n virallisella kisapäiväkohtaisella mittalaudalla
 • Kalat mitataan ja kuvataan kalan oikea kylki (kalan perästä päin katsottuna) mittalautaa vasten, pään osuessa mittalaudan nollapäätyä vasten
 • Kalan pyrstön voi puristaa ja kalan suun pitää osua mittalaudan päätyyn
 • Kalasta saa pitää kiinni mittauksen aikana, mutta kalasta on selkeästi nähtävä kalan yksilöllinen kuviointi. Mitan on oltava suorassa kalan alla ja lisäksi kisapassin on näyttävä kuvasta.
 • Kalojen pituus mitataan tasasentein eli desimaalit pyöristetään alempaan tasalukuun. (Esim. 35,4 cm on 35 cm)
 • Koko kalan on näyttävä mittalauta- sekä maisemakuvassa ja kalan pituus on oltava selkeästi luettavissa kuvasta.
 • Kalasta otetaan myös kuva, jossa näkyy kala, kalan saajan kasvot sekä maisema sekä päiväkohtainen kisapassi. Kalasta on näyttävä vasen kylki maisemakuvassa eli sama kylki, joka näkyy kalasta mittalaudalla.
 • Suosituksena on käyttää kumihavaksellista haavia
 • Käsittele kaloja varovasti ja vältä turhaa kalan limapintaan koskettelemista. Älä roikota turhaan kaloja.
 • Sumpun käyttäminen on kiellettyä, kala odottaa mittausta haavissa veneen ulkopuolella ja samoin kalan mahdollinen elvytys tapahtuu haavissa veneen ulkopuolella.

KALAN RAPORTOINTI

 • Kännykkäkameralla otetut kuvat (2 kpl) lähetetään välittömästi mittauksen jälkeen kapteenienkokouksessa ilmoitetulla tavalla tulospalveluun.
 • Mikäli kertaalleen lähetettyä kuvaa muutetaan on siitä ilmoitettava tulospalveluun erikseen WhatsApp-viestillä, josta käy ilmi kalalaji sekä kalan pituus ja joukkueen numero.
 • Kilpailijoiden on huolehdittava kännykän akun riittävästä varaustasosta sekä mukana on oltava varakännykkä raportointia varten.
 • Kaikki saadut kalat on vapautettava kuvaamisen jälkeen vahingoittumattomina.
 • Veristä kalaa tai kalaa, jolla silmät pullistuvat päästä, ei hyväksytä kilpailukalaksi.
 • Kuolleesta tai huonokuntoisesta kalasta, joka oletettavasti ei selviä, on ilmoitettava välittömästi tulospalveluun. Kisatiimi saa ohjeet kuinka kalan kanssa menetellään.

HYLKÄÄMISPERUSTEET KILPAILU/KALA

 • Kalastonhoitomaksun laiminlyöminen yhdelläkään venekunnan jäsenellä, jolloin koko venekunnan kisasuoritus hylätään
 • Kalastaminen kohteessa jossa kalastaminen on kielletty, tällöin koko venekunnan kisasuoritus hylätään
 • Jos kuvasta käy ilmi, että kyseessä on alamittainen kala, kala hylätään
 • Jos mittakuvassa ei näy koko kala eli kalan mitta, kala hylätään
 • Jos mittakuvasta ei saa selvää, kala hylätään
 • Maisemakuvasta tai mittakuvasta puuttuu tunniste eli kisapassi, kala hylätään
 • Mikäli tiimi käyttää jotain muuta mittaa kuin virallista kisamittaa, kyseinen kala hylätään
 • Verinen kala tai kala, jolla silmät pullistuvat päästä, hylätään. Näihin ilmoitetaan tarkemmat ohjeet erikseen.
 • Mikäli venekunnan kisasuoritukseen osallistuu joku muu kuin kisaan ilmoitetut venekunnan jäsenet, koko venekunnan suoritus hylätään (mahdolliset muutokset venekunnan kokoonpanoon on ilmoitettava osoitteeseen: info@northernfishinggames.com 13.8.2021 mennessä)

PROTESTI JA TUOMAROINTI

 • Kisan tulospalvelulla ja tuomaristolla on oikeus muuttaa kalojen ilmoitettuja pituuksia kuvien perusteella.
 • Mikäli tiimillä on kysyttävää omista kaloista tai raportoinnissa on ongelmia, on tiimi yhteydessä suoraan tulospalveluun.
 • Mikäli kilpailijalla on huomautettavaa omien kilpailukalojen osalta, on huomautus tehtävä viipymättä eikä vasta kilpailun jälkeen ottamalla yhteyttä tulospalveluun
 • Tulospalvelulla ja tuomaristolla on oikeus pyytää lisäkuvia kilpailijoilta.
 • Tasatuloksen sattuessa verrataan pisimpiä kaloja seuraavassa järjestyksessä 1. pisin ahven, 2. pisin hauki , 3. pisin kuha. Mikäli kalat ovat yhtä pitkiä, ratkaisee seuraavaksi pisin kala, jne.
 • Protestit sääntörikkomuksista on jätettävä tulospalveluun välittömästi kisapäivän päätteeksi.
 • Protestista peritään 100 € panttimaksu, joka palautetaan protestin mennessä läpi.
 • Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.

KUVAUSLUPA 

Kilpailuun osallistumalla kilpailija hyväksyy Northern Fishing Gamesin kuvausluvan. Veneisiin voidaan sijoittaa livekamera, jonka kuvaa näytetään mm. Elisa Viihteellä ja Kalastajan Kanavalla esitettävissä livelähetyksissä.

 

Kilpailun järjestäjillä on oikeus muuttaa sääntöjä ennen 31.7.2021. Elokuussa on linkitetty kisakartta.

NORTHERN FISHING GAMES Wanaja '22