add_filter( 'pll_rel_hreflang_attributes', function( $hreflangs ) { $hreflangs['x-default'] = $hreflangs['fi']; return $hreflangs; } );
Northern Fishing Games tunnus vuodelle 23 jossa lukee Haukivesi '23

Kilpailu­säännöt

2024

KILPAILU­SÄÄNNÖT 2024

 

KILPAILU­AJAN­KOHTA JA -PAIKKA

 • Kilpailuajankohta on 22.-24.8.2024.
 • Kilpailualueena on yhtenäiseksi rajattu Haukiveden viehelupa-alue.
 • Kilpailukeskuksena toimii Saimaa Holiday Oravi.
KILPAILUKALAT

 • Kilpailukaloina ovat hauki, kuha ja ahven.
 • Kilpailukalojen alamitat ovat hauki 60 cm, kuha 45 cm, ahven 30 cm.
 • Kilpailussa vapautetaan kaikki kalat. Käsiin kuolleesta ja huonokuntoisesta kalasta (joka ei todennäköisesti selviä), on ilmoitettava välittömästi tulospalveluun. Vapautussääntö koskee myös niitä kaloja, jotka eivät ole ns. kilpailuun hyväksyttäviä kilpailukaloja.

 

KILPAILUMUOTO

 • Jokaisena päivänä joukkueen on saatava mahdollisimman pitkät yksi (1 kpl) hauki (alamitta 60 cm), kaksi (2 kpl) kuhaa (alamitta 45 cm) ja kolme (3 kpl) ahventa (alamitta 30 cm).
 • Kahden ensimmäisen kilpailupäivän yhteenlasketut sijoituspisteet ratkaisevat pääsyn sunnuntain finaaliin, johon pääsee 16 parasta joukkuetta.
 • Ensimmäisen kahden päivän tuloksista lasketaan sijoituspisteet. Ensimmäisen ja toisen päivän yhteissijoituspisteet jaetaan seuraavasti: 1.–20. sijoitukset saavat sijoituspisteet 1.–20. ja loput joukkueet saava sijoituspisteen 21.
 • Tasatuloksen sattuessa verrataan pisimpiä kaloja seuraavassa järjestyksessä 1. pisin ahven, 2. pisin hauki, 3. pisin kuha. Mikäli nämä kalat ovat yhtä pitkiä, ratkaisee toiseksi pisin ahven, jne.
 • Kalastusmuotoina sallitaan kaikki aktiivikalastusmuodot, joissa käytetään vapaa.
 • Käytössä saa olla 1 vapa/kalastaja. Vapa, jossa on viehe vedessä, lasketaan käytössä olevaksi vavaksi.
 • Kalastaessa saa käyttää pelkästään yhtä viehettä, jossa koukkujen on oltava kiinni. Vetouistelussa veturina saa käyttää koukutonta viehettä tai muuta vastaavaa koukutonta syvääjää. Veneessä saa olla rajoittamaton määrä vapoja ja vieheitä.
 • Vieheiden on oltava keinotekoisia. Sulkia ja karvoja lukuun ottamatta matojen, toukkien, äyriäisten, taikinan, kalan, kalan osien ja muiden luonnollisten syöttien käyttö on kielletty.

 

JOUKKUEET

 • Joukkueen käyttämässä veneessä on 2 kilpailijaa, kapteeni ja kisaaja. Kapteenin on oltava vähintään 18-vuotias ja kisaajan on oltava vähintään 16-vuotias. Alle 18-vuotiaalla kisaajalla on oltava huoltajan lupa osallistua kilpailuun.
 • 18–65-vuotiailla kilpailijoilla on oltava maksettuna kalastonhoitomaksu.
 • Kilpailuun otetaan mukaan 60 joukkuetta. Järjestäjällä on kuitenkin oikeus lisätä kilpailijamäärää kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyökumppaneiden osallistumisen mahdollistamiseksi.

 

KILPAILUN KUVAAMINEN

 • Kilpailuun osallistumalla kilpailija hyväksyy Northern Fishing Gamesin kuvausluvan.
 • Kilpailuun osallistuvaa joukkuetta voidaan kuvata ja kuvaa näyttää esim. esitettävissä livelähetyksissä.
 • NFG:n kuvauslupa sisältää kuvaajan luvan nousta kilpailuveneeseen kuvaamaan.

 

VENEEN LASKU

 • Veneenlaskupaikoilla on huomioitava muut käyttäjät.
 • Traileri ja auto on pysäköitävä niille osoitetuille paikoille.

 

LAKISÄÄTEISET TURVALLISUUSVÄLINEET JA OHJEET SEKÄ KISAJÄRJESTÄJÄN LISÄOHJEET

 • Ennen vesille lähtöä jokaisen kapteenin on tarkistettava veneen merikelpoisuus.
 • Kaikissa veneissä on oltava vähintään:
  • Airo, mela tai ankkuri köysineen
  • Tyhjennysväline
  • Hyväksytyt pelastusliivit jokaiselle veneessä olevalle.
  • Hyväksytty sammutin kaikissa sisä- ja perämoottoriveneissä, joiden koneteho on yli 25 kW (33 hp) tai jos veneessä on liekillä toimiva polttolaite.
  • Ensiapulaukku
  • Navigointia varten mukana tulee olla merikartta. Merikarttana hyväksytään plotterin kartta.
 • Polttoaineen määrä on tarkistettava aina ennen lähtöä ja sitä on jäätävä myös reserviin.
 • Kilpailuorganisaatiolla on oikeus tulla tarkistamaan vene, sen säilytystilat ja turvallisuus- ja kalastusvälineet ennen kilpailua ja kilpailun aikana.
 • Kilpailussa noudatetaan vesiliikenteen ammattikäyttöön määrättyä alkoholirajaa 0,5 promillea. Veneiden ollessa vesillä sekä ennen lähtöä ja maalilinjan ylityksen jälkeen 10 minuuttia, voidaan veneen kuljettaja puhalluttaa. Promilleraja on 0,5, jonka ylittämisen maksimirangaistus on kilpailusta erottaminen ja porttikielto tapahtumaan.
 • Kilpailun aikana jokaisella kilpailijalla on oltava yllään CE-hyväksytyt pelastus/paukkuliivit.

 

REKISTERÖITYMINEN JA JOUKKUEEN NIMI

 • Joukkueen rekisteröityminen kilpailuun tapahtuu lähettämällä testikuvan Predator App -sovelluksessa olevasta joukkueen NIMESTÄ kuvakaappauksena (screenshot) Predator Appiin keskiviikkona 21.8.2024 klo 16.00 mennessä.
 • Kilpailuun osallistuvan joukkueen on varmistettava, että joukkueen nimi on kalojen raportointisovelluksessa (Predator Appissa) SAMA kuin, millä joukkue on ilmoittautunut Northern Fishing Games -kilpailuun. Kilpailun järjestäjä ei pysty muokkaamaan joukkueen nimeä Predator Appissa.

 

KAPTEENIKOKOUKSET

 • Keskiviikon kapteenikokous toteutuu sähköpostilla. Jokaiselle kapteenille lähetetään sähköpostilla perjantaina 16.8.2024 viimeisimmät tiedot kisajärjestelyistä ja sääntötulkinnoista. Kapteeneille varataan mahdollisuus esittää täydentäviä kysymyksiä kisajärjestelyistä, sääntötulkinnoista ja kilpailijoiden velvollisuuksista sähköpostilla maanantaihin 19.8.2024 asti.
 • Kilpailupäivinä pidetään päiväkohtaiset lyhyet kapteenikokoukset aamulla erikseen kerrottuna ajankohtana. Kapteenikokouksiin saa osallistua ainoastaan joukkueen kapteeni.
 • Joukkueella ei ole oikeutta osallistua kilpailuun, jos kapteeni ei ole osallistunut kapteenikokoukseen.
 • Kisan osallistumiseen oikeuttavat kilpailupäivän mittalauta ja/tai kyseisen päivän kisapassi jaetaan torstain kapteenikokouksessa. Perjantain ja lauantain kisapassit jaetaan kyseisen aamun kapteenikokouksessa.

 

KILPAILUPÄIVÄN ALOITUS JA LOPETUS

 • Veneiden moottorissa on oltava molemmin puolin kisajärjestäjän antama kilpailijanumero selkeästi näkyvillä tai perämoottorittomassa veneessä muussa selkeässä paikassa.
 • Jokaisen veneen kalasumput ja laatikot tarkistetaan ennen lähtöpaikalle siirtymistä. Puutteista ja/tai vilpistä seuraa rangaistus. BoatCheck-aika ilmoitetaan kapteeneille ennalta ja tällöin on veneellä oltava joukkueen kisaajan.
 • Kilpailuaika on torstaina ja perjantaina 10.00–17.00, lauantaina 9.00–17.00.
 • Veneet siirtyvät kilpailualueelle arvotussa järjestyksessä. Toisena kilpailupäivänä lähtöjärjestys on käänteinen. Finaalissa kilpailualueelle starttaa ensimmäisenä karsintojen voittaja ja loput sijoitusjärjestyksessä.
 • Veneiden on oltava viimeistään 17.30 maalilinjalla. Maalilinja on ylitettävä siten, että joukkueen kilpailunumero on tunnistettavissa joko tuomariveneestä tai maalta käsin.
 • Joka päivä maaliin tulon yhteydessä on jokaisen joukkueen ilmoittauduttava maalilinjalla oleville tuomareille.
 • 22. – 24.8.2024 kilpailijat eivät saa harjoitella tai luodata kilpailualueella kilpailuajan ulkopuolella.

 

KILPAILUTILANTEET

 • Kilpailu voidaan keskeyttää hetkellisesti tai loppupäiväksi ukonilman tai muun pakottavan syyn takia. Jos kilpailu joudutaan keskeyttämään, on venekuntien siirryttävä välittömästi lähimpään suojaiseen rantaan.
 • Jos kilpailu joudutaan keskeyttämään loppupäiväksi, jäävät kilpailun keskeyttämishetkellä voimassa olleet tulokset voimaan.
 • Vene, jossa kalastetaan, ohitetaan vähintään 50 metrin etäisyydeltä, jos mahdollista. Tilanteen vaatiessa ohittamista lähempää, ohitus tehdään alle 10 km/h nopeudella, kalastusta häiritsemättä sekä aaltoja aiheuttamatta. Rikkeistä seuraa huomautus.
 • Kilpailuveneiden turvaväli on 50 metriä ja ensin paikalla olleilla on oikeus 360 asteen heittosektoriin. Myöhemmin alueelle tullut joukkue ei saa heittää kohti alueella jo olevaa venettä, vaan heillä on käytössä 270 asteen heittosektori. Rikkeistä seuraa huomautus.
 • Kalastaminen on kielletty 50 m lähempänä rantaa, missä on taloja tai mökkejä. Mikäli paikalla on asukkaita, on kalastaminen kielletty 100 m lähempänä rantaa. Rikkeestä seuraa hylkäys.

 

KALOJEN MITTAAMINEN JA KÄSITTELY

 • Kilpailukalojen alamitat ovat hauki 60 cm, kuha 45 cm, ahven 30 cm.
 • Tuloksiin hyväksytään vain hyväkuntoisena vapautetut kalat.
 • Kalat on viipymättä mitattava ja kuvattava heti pyytämisen jälkeen ja kuvattu kala on raportoitava viipymättä tulospalveluun.
 • Haavissa/veneessä saa olla yhtä aikaa enintään kaksi kalaa. Kalastus on keskeytettävä, kunnes toinen, tai molemmat on vapautettu.
 • Kalat mitataan vaakatasossa NFG:n virallisella mittalaudalla.
 • Kalat mitataan ja kuvataan kalan oikea kylki (kalan perästä päin katsottuna) mittalautaa vasten, pään osuessa mittalaudan nollapäätyä vasten.
 • Kalan suun on oltava kiinni mittalaudan päädyssä.
 • Kalasta saa pitää kiinni mittauksen aikana kahdella sormella kalan vatsan alueelta. Käsi ei saa peittää kalaa vatsasta selkään asti. Mitan on oltava suorassa kalan alla ja lisäksi kisapassin on näyttävä kuvasta.
 • Mittalautakuvaa otettaessa kalaa ei saa pitää kiinni suusta eikä kiduskannen alta.
 • Kalojen pituus mitataan tasasentein eli desimaalit pyöristetään alempaan tasalukuun. (Esim. 35,4 cm on 35 cm).
 • Kalasta otetaan myös poseerauskuva, jossa näkyy kala, kalan saajan kasvot ja päiväkohtainen kisapassi. Poseerauskuvassa kalasta on näyttävä vasen kylki eli sama kylki, joka näkyy kalasta mittalaudalla.
 • Koko kalan on näyttävä sekä mittalauta- että poseerauskuvassa ja kalan pituus on oltava selkeästi luettavissa mittalautakuvasta.
 • Kuhasta on otettava myös vapautusvideo, ohjeet annetaan kipparikokouksessa.
 • Suosituksena on käyttää kumihavaksellista solmutonta haavia.
 • Käsittele kaloja varovasti ja vältä turhaa kalan limapintaan koskettelemista. Älä roikota turhaan kaloja.
 • Sumpun käyttäminen on kiellettyä, kala odottaa mittausta haavissa veneen ulkopuolella ja samoin kalan mahdollinen elvytys tapahtuu haavissa veneen ulkopuolella.

 

KALAN RAPORTOINTI

 • Kännykkäkameralla otetut kuvat (2 kpl) ladataan välittömästi mittauksen jälkeen kapteenikokouksessa ilmoitetulla tavalla tulospalveluun.
 • Mikäli kertaalleen lähetettyä kuvaa muutetaan, on siitä ilmoitettava tulospalveluun erikseen WhatsApp-viestillä, josta käy ilmi kalalaji sekä kalan pituus ja joukkueen nimi sekä numero.
 • Kilpailijoiden on huolehdittava kännykän akun riittävästä varaustasosta ja mukana on oltava varakännykkä raportointia varten.
 • Kaikki saadut kalat on vapautettava kuvaamisen jälkeen vahingoittumattomina.
 • Kuolleesta tai huonokuntoisesta kalasta, joka oletettavasti ei selviä, on ilmoitettava välittömästi tulospalveluun. Joukkue saa ohjeet, kuinka kalan kanssa menetellään.
 • Saalisilmoituksen on oltava perillä tulospalvelussa ennen kilpailuajan päättymistä.

 

HYLKÄÄMISPERUSTEET KILPAILU/KALA

 • Mikäli yksikin joukkueen jäsen laiminlyö kalastonhoitomaksun, koko joukkueen kisasuoritus hylätään.
 • Mikäli joukkue kalastaa kilpailualueen ulkopuolella tai kohteessa, jossa kalastaminen on kielletty, joukkueen kisasuoritus hylätään.
 • Mikäli kuvasta käy ilmi, että kala on alamittainen, se hylätään.
 • Mikäli mittakuvassa ei näy koko kala eli kalan mitta, kala hylätään.
 • Mikäli mittakuvasta ei saa selvää, kala hylätään.
 • Mikäli kalasta on pidetty kiinni mittakuvaa ottaessa sääntöjen vastaisesti, kala hylätään.
 • Mikäli poseerauskuvasta tai mittakuvasta puuttuu tunniste eli kisapassi, kala hylätään.
 • Mikäli kuhan vapautusvideo puuttuu tai siitä ei näy, että kala vapautetaan elinvoimaisena, kala hylätään.
 • Mikäli joukkue käyttää jotain muuta mittaa kuin virallista kisamittaa, kala hylätään.
 • Mikäli kala on verinen tai kalalla silmät pullistuvat päästä, kala hylätään.
 • Mikäli joukkue kalastaa 50 m lähempänä mökkirantaa tai 100 m lähempänä asuttua rantaa, seuraa joukkueen hylkäys.
 • Mikäli joukkue ei ilmoittaudu kisapäivän jälkeen klo 17.30 mennessä maalilinjalla kisajärjestäjälle, joukkueen suoritus hylätään.
 • Suun ulkopuolelta tartutettu tai muuten kalastuslainsäädännön vastaisesti pyydetty kala hylätään.
 • Kilpailijat eivät saa kilpailun aikana hyödyntää kilpailualueella olevan kolmannen osapuolen apua. Mikäli joukkueen kisasuoritukseen osallistuu joku muu kuin kisaan ilmoitettu joukkueen jäsen, joukkueen suoritus hylätään. Muutokset joukkueen kokoonpanoon on ilmoitettava 11.8.2024 mennessä: info@northernfishinggames.com. Viimehetken sairastapauksissa on otettava yhteys kilpailujohtaja Markku Tiusaseen: 040 572 8931.
 • Jos joukkueelle joudutaan antamaan enemmän kuin yksi huomautus, hylätään joukkueen suoritus.

Tarkemmat ohjeet annetaan kapteenikokouksissa.

 

PROTESTI JA TUOMAROINTI

 • Kisan tulospalvelulla on oikeus muuttaa kalojen ilmoitettuja pituuksia kuvien perusteella.
 • Mikäli joukkueella on kysyttävää omista kaloista tai raportoinnissa on ongelmia, on joukkueen oltava välittömästi yhteydessä suoraan tulospalveluun.
 • Mikäli kilpailijalla on huomautettavaa omien kilpailukalojen osalta, on huomautus tehtävä viipymättä, eikä vasta kilpailun jälkeen, ottamalla yhteyttä tulospalveluun.
 • Tulospalvelulla on oikeus pyytää lisäkuvia kilpailijoilta.
 • Havainnot epäillystä sääntörikkomuksesta on välittömästi ilmoitettava kilpailun johtajalle.
 • Protestit sääntörikkomuksista on jätettävä tulospalveluun välittömästi kisapäivän päätteeksi.
 • Protestista peritään 100 € panttimaksu, joka palautetaan protestin mennessä läpi.
 • Protestin käsittelee kilpailun johtaja, yksi tuomari ja tulospalvelun edustaja.
 • Kilpailun järjestäjä voi kilpailun tulosten julkistamisen jälkeenkin pyytää joukkueelta lisäkuvia saaliskaloista tai hylätä joukkueen ja muuttaa kilpailun lopputulosta, mikäli kilpailun jälkeen nousee esiin tuloksiin vaikuttavia sääntörikkomuksia. Mikäli hylätty joukkue on ollut palkintosijalla, on sen palautettava voittopalkinto kilpailun järjestäjälle.
 • Tuomariston päätöksestä ei voi valittaa.

 

Kilpailun järjestäjillä on oikeus muuttaa sääntöjä ennen 31.7.2024.

 

NORTHERN FISHING GAMES Haukivesi '24

Katso tapahtuman tiedot

Yhteistyössä:

Pääyhteistyökumppanit

Menossa vahvasti mukana