add_filter( 'pll_rel_hreflang_attributes', function( $hreflangs ) { $hreflangs['x-default'] = $hreflangs['fi']; return $hreflangs; } );

Kilpailusäännöt

2022

KILPAILUSÄÄNNÖT 2022

KILPAILUAJANKOHTA JA -PAIKKA

 • Kilpailuajankohta on 26.-28.8.2022
 • Kilpailualueena on Vanajan yhtenäislupa-alue. Kisa-alueen näkee Navionics Web Appistä lähempänä kisaa.
 • Kilpailukeskuksena toimii Petäys Resort.
 • Perjantaina ja lauantaina kisa-aika on 10.00 – 17.00 ja sunnuntaina kisa-aika on 9.00 – 17.00.

 KILPAILUKALAT

 • Kilpailukaloina ovat hauki, kuha ja ahven.
 • Kilpailukalojen alamitat ovat hauki 60 cm, kuha 45 cm, ahven 30 cm
 • Kilpailussa vapautetaan kaikki kalat. Käsiin kuolleesta ja huonokuntoisesta kalasta (joka ei todennäköisesti selviä), on ilmoitettava välittömästi tulospalveluun. Vapautussääntö koskee myös niitä kaloja, jotka eivät ole ns. kilpailuun hyväksyttäviä kilpailukaloja.

KILPAILUMUOTO

 • Jokaisena päivänä kisatiimien on saatava mahdollisimman pitkät yksi (1 kpl) hauki (alamitta 60 cm), kaksi (2 kpl) kuhaa (alamitta 45 cm) ja kolme (3 kpl) ahventa (alamitta 30 cm)
 • Kahden ensimmäisen kilpailupäivän yhteenlasketut sijoituspisteet ratkaisevat pääsyn sunnuntain finaaliin, johon pääsee 12 parasta joukkuetta.
 • Ensimmäisen kahden päivän tuloksista lasketaan sijoituspisteet. Ensimmäisen ja toisen päivän yhteissijoituspisteet jaetaan seuraavasti: 1. – 20. sijoitukset saavat sijoituspisteet 1. – 20. ja loput kisaajat saava sijoituspisteen 21. 
 • Tasatuloksen sattuessa verrataan pisimipiä kaloja seuraavassa järjestyksessä 1. pisin ahven, 2. pisin hauki, 3. pisin kuha. Mikäli nämä kalat ovat yhtä pitkiä, ratkaisee toiseksi pisin ahven, jne.
 • Kalastusmuotoina sallitaan kaikki aktiivikalastusmuodot, joissa käytetään vapaa
 • Käytössä saa olla 1 vapa/kalastaja. Vapa, jossa on viehe vedessä, lasketaan käytössä olevaksi vavaksi.
 • Kalastaessa saa käyttää pelkästään yhtä viehettä, jossa koukkujen on oltava kiinni. Vetouistelussa veturina saa käyttää koukutonta viehettä tai muuta vastaavaa koukutonta syvääjää. Veneessä saa olla rajoittamaton määrä vapoja ja vieheitä.
 • Vieheiden on oltava keinotekoisia. Sulkia ja karvoja lukuun ottamatta matojen, toukkien, äyriäisten, taikinan, kalan osien ja muiden luonnollisten syöttien käyttö on kielletty.

JOUKKUEET

 • Joukkueen käyttämässä veneessä on 2 kilpailijaa, kapteeni ja kisaaja. Kapteenin on oltava vähintään 18-vuotias ja kisaajan on oltava vähintään 16-vuotias. Alle 18-vuotiaalla kisaajalla on oltava huoltajan lupa osallistua kilpailuun.
 • 18 – 64-vuotiailla kilpailijoilla on oltava maksettuna kalastonhoitomaksu
 • Kilpailuun otetaan mukaan 50 venekuntaa. Järjestäjällä on kuitenkin oikeus lisätä kilpailijamäärää kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyökumppaneiden osallistumisen mahdollistamiseksi.

KILPAILUN KUVAAMINEN 

 • Kilpailuun osallistumalla kilpailija hyväksyy Northern Fishing Gamesin kuvausluvan. 
 • Jokaiseen veneeseen voidaan sijoittaa livekamera (1–2 kpl), jonka kuvaa näytetään mm. Elisa Viihteellä ja Kalastajan Kanavalla esitettävissä livelähetyksissä. 
 • Kilpailuorganisaatiolla on oikeus valita veneet, joihin asennetaan 1–2 kameraa esim. sijoitusten mukaan
 • Kilpailijat sitoutuvat näyttämään kaloja ja kalastusta livekameroille sekä tarinoimaan vähintään yhden 1 minuutin pätkän videolle
 • Kilpailijat sitoutuvat vahtimaan, että kuvauskamera telineineen pysyy paikallaan veneessä

VENEEN LASKU

 • Veneenlaskupaikoilla on huomioitava muut käyttäjät
 • Traileri ja auto on pysäköitävä niille osoitetuille paikoille
 • Veneiden laskussa ja nostossa on mahdollisesti paikalla kisaorganisaation henkilökuntaa

LAKISÄÄTEISET TURVALLISUUSVÄLINEET JA OHJEET SEKÄ KISAJÄRJESTÄJÄN LISÄOHJEET

 • Ennen vesille lähtöä jokaisen kapteenin on tarkistettava veneen merikelpoisuus.
 • Kaikissa veneissä on oltava vähintään:
 • Airo, mela tai ankkuri köysineen
 • Tyhjennysväline
 • Hyväksytyt pelastusliivit jokaiselle veneessä olevalle.
 • Hyväksytty sammutin kaikissa sisä- ja perämoottoriveneissä, joiden koneteho on yli 25 kW tai jos veneessä on liekillä toimiva polttolaite
 • Ensiapulaukku
 • Navigointia varten mukana tulee olla merikartta. Merikarttana hyväksytään plotterin kartta.
 • Polttoaineen määrä on tarkistettava aina ennen lähtöä ja sitä on jäätävä myös reserviin.
 • Kilpailuorganisaatiolla on oikeus tulla tarkistamaan vene, sen säilytystilat ja turvallisuus- ja kalastusvälineet ennen kilpailua
 • Kilpailussa noudatetaan vesiliikenteen ammattikäyttöön määrättyä alkoholirajaa 0,5 promillea. Veneiden ollessa vesillä sekä ennen lähtöä ja maalilinjan ylityksen jälkeen 10 minuuttia, voidaan veneen kuljettaja puhalluttaa. Promilleraja on 0,5, jonka ylittämisen maksimirangaistus on kilpailusta erottaminen ja porttikielto tapahtumaan. Lisäksi Poliisi on tietoinen kisasta ja saattaa partioida alueella.
 • Jokaisella kilpailijalla on päällä pelastus/paukkuliivit, kun venettä siirretään pääkoneen voimalla.

REKISTERÖITYMINEN

Torstaina 25.8. jokaisen venekunnan on oltava kisapaikalla ja rekisteröidyttävä kisatoimistossa veneen laskun jälkeen. Rekisteröityminen alkaa klo 16.00 ja päättyy klo 20.00.

KAPTEENIKOKOUKSET

 • Kapteenikokous pidetään rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitetussa paikassa torstaina 25.8. klo 20.30. 
 • Kilpailupäivinä pidetään päiväkohtaiset lyhyet kapteenikokoukset aamulla erikseen kerrottuna ajankohtana. 
 • Kapteenin on osallistuttava joka päivä kapteenikokoukseen, sillä muuten tiimillä ei ole oikeutta osallistua kilpailuun. 
 • Kisan osallistumiseen oikeuttavat kilpailupäivän mittalauta ja/tai kyseisen päivän kisapassi jaetaan kapteenikokouksessa

KILPAILUPÄIVÄN ALOITUS JA LOPETUS

 • Veneiden moottorissa on oltava molemmin puolin kisajärjestäjän antama kilpailijanumero selkeästi näkyvillä tai perämoottorittomassa veneessä muussa selkeässä paikassa.
 • Jokaisen veneen kalasumput ja laatikot tarkistetaan ennen lähtöpaikalle siirtymistä. Puutteista ja/tai vilpistä seuraa rangaistus. BoatCheck-aika ilmoitetaan kapteeneille ennalta ja tällöin on veneellä oltava jommankumman kilpailijan.
 • Kilpailuaika on perjantaina ja lauantaina 10.00 – 17.00, sunnuntaina 9.00 – 17.00
 • Veneet siirtyvät lähtöalueelle Vanajanselän puolelle valvontaveneen perässä. Kilpailu alkaa yhteislähtönä äänimerkistä.
 • Veneiden on oltava viimeistään 17.30 maalilinjalla. Maalilinja on ylitettävä siten, että joukkueen kilpailunumero on tunnistettavissa joko tuomariveneestä tai maalta käsin.
 • Joka päivä maaliin tulon jälkeen on jokaisen joukkueen ilmoittauduttava kisatoimistoon. 

KILPAILUTILANTEET

 • Kilpailu voidaan keskeyttää hetkellisesti tai loppupäiväksi ukonilman tai muun pakottavan syyn takia. Jos kilpailu joudutaan keskeyttämään, on venekuntien siirryttävä välittömästi lähimmälle kilpailun järjestäjän ilmoittamalle turva-alueelle.
 • Jos kilpailu joudutaan keskeyttämään loppupäiväksi, jäävät kilpailun keskeyttämishetkellä voimassa olleet tulokset voimaan. 
 • Vene, jossa kalastetaan, ohitetaan vähintään 50 metrin etäisyydeltä, jos mahdollista. Tilanteen vaatiessa ohittamista lähempää, ohitus tehdään alle 10 km/h nopeudella, kalastusta häiritsemättä sekä aaltoja aiheuttamatta. Rikkeistä seuraa huomautus.
 • Kilpailuveneiden turvaväli on 50 metriä ja ensin paikalla olleilla on oikeus 360 asteen heittosektoriin. Myöhemmin alueelle tullut tiimi ei saa heittää kohti alueella jo olevaa venettä, vaan heillä on käytössä 270 asteen heittosektori. Rikkeistä seuraa huomautus.
 • Kalastaminen 100 m lähempänä asutettua rantaa on kielletty, rikkeestä seuraa hylkäys. Lahisten osakaskunnan alueelle kalastaminen 300 m lähempänä asutusta on kielletty.

KALOJEN MITTAAMINEN JA KÄSITTELY

 • Kilpailukalojen alamitat ovat hauki 60 cm, kuha 45 cm, ahven 30 cm
 • Kalat on viipymättä mitattava ja kuvattava heti pyytämisen jälkeen ja kuvattu kala on raportoitava viipymättä tulospalveluun.
 • Haavissa/veneessä saa olla yhtä aikaa enintään kaksi kalaa. Kalastus on keskeytettävä, kunnes toinen, tai molemmat on vapautettu.
 • Kalat mitataan NFG:n virallisella kisapäiväkohtaisella mittalaudalla
 • Kalat mitataan ja kuvataan kalan oikea kylki (kalan perästä päin katsottuna) mittalautaa vasten, pään osuessa mittalaudan nollapäätyä vasten
 • Kalan pyrstön voi puristaa ja kalan suun pitää osua mittalaudan päätyyn
 • Kalasta saa pitää kiinni mittauksen aikana, mutta kalasta on selkeästi nähtävä kalan yksilöllinen kuviointi. Mitan on oltava suorassa kalan alla ja lisäksi kisapassin on näyttävä kuvasta.
 • Kalojen pituus mitataan tasasentein eli desimaalit pyöristetään alempaan tasalukuun. (Esim. 35,4 cm on 35 cm)
 • Koko kalan on näyttävä mittalauta- sekä maisemakuvassa ja kalan pituus on oltava selkeästi luettavissa kuvasta.
 • Kalasta otetaan myös kuva, jossa näkyy kala, kalan saajan kasvot ja maisema sekä päiväkohtainen kisapassi. Kalasta on näyttävä vasen kylki maisemakuvassa eli sama kylki, joka näkyy kalasta mittalaudalla.
 • Kuhasta on otettava myös vapautusvideo, ohjeet annetaan kipparikokouksessa.
 • Suosituksena on käyttää kumihavaksellista solmutonta haavia
 • Käsittele kaloja varovasti ja vältä turhaa kalan limapintaan koskettelemista. Älä roikota turhaan kaloja.
 • Sumpun käyttäminen on kiellettyä, kala odottaa mittausta haavissa veneen ulkopuolella ja samoin kalan mahdollinen elvytys tapahtuu haavissa veneen ulkopuolella.

KALAN RAPORTOINTI

 • Kännykkäkameralla otetut kuvat (2 kpl) ladataan välittömästi mittauksen jälkeen kapteenienkokouksessa ilmoitetulla tavalla tulospalveluun.
 • Mikäli kertaalleen lähetettyä kuvaa muutetaan, on siitä ilmoitettava tulospalveluun erikseen WhatsApp-viestillä, josta käy ilmi kalalaji sekä kalan pituus ja joukkueen numero.
 • Kilpailijoiden on huolehdittava kännykän akun riittävästä varaustasosta ja mukana on oltava varakännykkä raportointia varten.
 • Kaikki saadut kalat on vapautettava kuvaamisen jälkeen vahingoittumattomina.
 • Veristä kalaa tai kalaa, jolla silmät pullistuvat päästä, ei hyväksytä kilpailukalaksi.
 • Kuolleesta tai huonokuntoisesta kalasta, joka oletettavasti ei selviä, on ilmoitettava välittömästi tulospalveluun. Kisatiimi saa ohjeet, kuinka kalan kanssa menetellään.

HYLKÄÄMISPERUSTEET KILPAILU/KALA

 • Mikäli yksikin venekunnan jäsen laiminlyö kalastonhoitomaksun, koko venekunnan kisasuoritus hylätään
 • Mikäli joukkue kalastaa kilpailualueen ulkopuolella tai kohteessa, jossa kalastaminen on kielletty, koko venekunnan kisasuoritus hylätään
  • Mikäli kuvasta käy ilmi, että kala on alamittainen, se hylätään
  • Mikäli mittakuvassa ei näy koko kala eli kalan mitta, kala hylätään
  • Mikäli mittakuvasta ei saa selvää, kala hylätään
  • Mikäli maisemakuvasta tai mittakuvasta puuttuu tunniste eli kisapassi, kala hylätään
  • Mikäli kuhan vapautusvideo puuttuu tai siitä ei näy, että kala vapautetaan elinvoimaisena, kala hylätään.
  • Mikäli tiimi käyttää jotain muuta mittaa kuin virallista kisamittaa, kala hylätään
  • Mikäli kala on verinen tai kalalla silmät pullistuvat päästä, kala hylätään. 
 • Mikäli venekunta kalastaa 100 m lähempänä asutettua rantaa, seuraa venekunnan hylkäys. Huomaa Lahisten osakaskunnan alueella etäisyys on 300 m (näkyy kartasta)
 • Mikäli venekunta ei ilmoittaudu kisapäivän jälkeen rannassa kisajärjestäjälle, venekunnan suoritus hylätään.
 • Mikäli venekunnan kisasuoritukseen osallistuu joku muu kuin kisaan ilmoitetut venekunnan jäsenet, koko venekunnan suoritus hylätään (muutokset venekunnan kokoonpanoon on ilmoitettava: info@northernfishinggames.com 13.8.2022 mennessä. Viimehetken sairastapauksissa on otettava yhteys kilpailujohtajaan Markku Tiusaseen: 040 572 893)
 • Jos venekunnalle joudutaan antamaan enemmän kuin yksi huomautus, hylätään venekunnan kisasuoritus
 • Tarkemmat ohjeet annetaan kipparikokouksessa.

PROTESTI JA TUOMAROINTI

 • Kisan tulospalvelulla on oikeus muuttaa kalojen ilmoitettuja pituuksia kuvien perusteella.
 • Mikäli tiimillä on kysyttävää omista kaloista tai raportoinnissa on ongelmia, on tiimi yhteydessä suoraan tulospalveluun.
 • Mikäli kilpailijalla on huomautettavaa omien kilpailukalojen osalta, on huomautus tehtävä viipymättä eikä vasta kilpailun jälkeen ottamalla yhteyttä tulospalveluun
 • Tulospalvelulla on oikeus pyytää lisäkuvia kilpailijoilta.
 • Havainnot sääntörikkomuksesta on välittömästi ilmoitettava kilpailun johtajalle
 • Protestit sääntörikkomuksista on jätettävä tulospalveluun välittömästi kisapäivän päätteeksi.
 • Protestista peritään 100 € panttimaksu, joka palautetaan protestin mennessä läpi.
 • Protestin käsittelee kilpailun johtaja, yksi tuomari ja tulospalvelun edustaja.
 • Päätöksestä ei voi valittaa.

 

Kilpailun järjestäjillä on oikeus muuttaa sääntöjä ennen 31.7.2022. 

NORTHERN FISHING GAMES Wanaja '22

Katso tapahtuman tiedot