NORTHERN FISHING GAMES MUKANA NUORISOTYÖSSÄ

Mahdollistamme lapsille ja nuorille elämyksiä, toivoa, luottamusta ja itsetuntoa

Northern Fishing Games ei ole vain Pohjolan kovin kalastuskilpailu. Kilpailun järjestäjät tietävät omasta kokemuksesta, kuinka tärkeä rooli hyvällä harrastuksella, kuten kalastuksella, voi olla lapsen ja nuoren elämässä. Osa kisatuotoista ohjataankin lasten ja nuorten kalastusharrastuksen edistämiseen kisapaikkakunnalla.

Northern Fishing Games Junior camp

Kalastuskilpailua ennen kisaorganisaatio järjestää Northern Fishing Games Junior Camp -kalastusleirin vähävaraisille kalastuksesta kiinnostuneille 10-15 vuotiaille nuorille. Leirille otetaan 12-15 nuorta, joilla ei ole muuten mahdollisuus päästä kokeilemaan erilaisia kalastusmuotoja, kalastusvälineitä ja oppimaan kalojen käsittelyä sekä kalaruuan tekoa. Kaksipäiväisen kalastusleirin asiantuntijoina ovat mm. kalastusoppaat Toni Pohjalainen ja Juuso Siitonen sekä Kalastajan Kanavan Jyri Kuusisalo sekä muutamia alueella toimivia kalastuksen ohjaajia. Northern Fishing Games Junior Camp toteutetaan yhteistyössä Hope ry:n kanssa. Leiri on 2021 heinäkuussa Vanajalla.

Tutkimusten mukaan lasten ja nuorten kehityksen kannalta on tärkeää, että heillä on jokin harrastus. Mikäli perheen taloustilanne ei mahdollista lapselle harrastuksia, voi se aiheuttaa yksinäisyyden tunteita sekä pahimmillaan johtaa lapsen syrjäytymiseen pitkällä aikavälillä. Kalastus on hyvä tapa saada uusia ystäviä ja kavereita eri-ikäisistä harrastajista. Kalastuksella on myös varsin vanhoja hyvinvointivaikutuksia, tiedetään, että pelkkä oleminen luonnossa laskee verenpainetta ja lievittää stressiä. Lasten osalta on nähty, että kalastuksella voidaan edistää keskittymiskykyä. Kalastustilanteiden onnistumiset ruokkivat nuoren itsetunnon kehitystä ja toisaalta vastoinkäymiset kehittävät kykyä sietää epäonnistumisia hyvässä ilmapiirissä ja kannustaen uuden oppimiseen. Myös nuoren sosiaaliset taidot kehittyvät yhdessä tekemällä ja kokemalla.

Northern Fishing Games -kalastuskilpailun yhteistyökumppanit mahdollistavat osallistumisellaan Northern Fishing Games Junior Camp -kalastusleirin